L'hivern del món (The Century 2)

Sagas
978-84-01-38821-7
CATALAN
991
237cm
160cm
VARIOS

La fascinant història que va començar en La caiguda dels gegants conti nua en aquest volum, ara amb els fills de les famílies britànica, angl esa, alemanya, americana, gal·lesa i russa com a protagonistes. Narra les seves lluites personals, polítiques i militars durant l?època de H itler, la Guerra Civil espanyola, la Segona Guerra Mundial i els anys de desenvolupament de la bomba atòmica. KEN FOLLETT va néixer a Cardi ff (Gal·les), però quan tenia deu anys la seva família es va trasllada r a Londres. Es va llicenciar en filosofia a la Universitat de Londres i posteriorment va treballar com a reporter al South Wales Echo, el d iari de la seva ciutat natal. Més endavant va trobar feina a l'Evening News de la capital anglesa i en aquesta època va publicar, sense mass a èxit, la primera novel·la. Va deixar el periodisme per incorporar-se a una petita editorial, Everest Books, i va continuar escrivint. L'on zena novel·la es va convertir en un èxit literari. Ken Follett és un dels autors més estimats i admirats pels lectors de tot el món, la ven da total dels seus llibres supera els cent milions d'exemplars. Està casat amb Barbara Follett, activista política que va ser representant parlamentària del Partit Laboralista durant tretze anys. Viuen a Steve nage, al nord de Londres. Per relaxar-se, va al teatre i toca la guita rra en una banda anomenada Damn Right I Got the Blues. THE CENTURY Aquesta és la història dels meus avis i dels vostres, dels nostres par es i de les nostres vides. D'alguna manera, és la història de tots nos altres.>> Ken Follett Després de l'èxit mundial de La Caiguda dels ge gants, Ken Follett presenta la segona entrega de la trilogia "The Cent ury". En aquesta novel·la narra la història dels fills de les cinc fam ílies protagonistes des de les vigílies de la Segona Guerra Mundial fi ns als inicis de la Guerra Freda. El nazisme, la invasió de la Unió So viètica, l'atac a Pearl Harbor, la guerra civil espanyola i el desenvo lupament de la bomba atòmica són alguns dels esdeveniments que marcara n les seves vides.á