Proces integ.activ.comercial catalan gs 14 cf

Proces integ.activ.comercial catalan gs 14 cf.

Editorial:
MCGRAW-HILL
Año de edición:
ISBN:
978-84-481-9255-6
Páginas:
272
Colección:
CF CATALUÑA
38,95 €
incluido
Pedido a proveedor

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt"><B& gt;<U><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'>Components del Projecte</SPAN></U&g t;</B><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'><BR><BR>Llibre de lalumne <BR>CEO professor<BR><BR><B><U>Punts Clau</U></B><?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P><UL><LI> ;<DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'>Llibre renovat el 2013, en la seva versiï¿ castellana, amb el contingut revisat i actualitzat; traduï¿t al catalï¿ i adaptat en la present ediciï¿ al currï¿culum de Catalunya.<o:p></o:p></SPAN></DIV& gt;</LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-seri f"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'>Una de les virtuts principals del mï¿dul Procï¿s integral de lactivitat comercial i del llibre que presentem ï¿s integrar de manera coherent els coneixements dï¿rees com ara comptabilitat, documentaciï¿ administrativa, tresoreria i fiscalitat.<o:p></o:p></SPAN></DIV></LI> <LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'>Es tracta dun mï¿dul comï¿ tant per al tï¿tol dAdministraciï¿ i finances de Grau Superior com per Assistï¿ncia a la direcciï¿ de Grau Superior. En tots dos casos es facilita una visiï¿ inicial i integradora de lactivitat comercial, que es podrï¿ ampliar en mï¿duls posteriors amb una orientaciï¿ mï¿s especï¿fica (comptabilitat, gestiï¿ financera, fiscalitat).<o:p> </o:p></SPAN></DIV></LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","s ans-serif"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: ES'>En lï¿nia amb el que hem dit, totes les unitats del llibre participen daquest esperit integrador, tot oferint una visiï¿ de conjunt de cada ï¿rea, introductï¿ria perï¿ suficient per posar les bases dels coneixements de comptabilitat, fiscalitat i gestiï¿ financera.<o:p></o:p&g t;</SPAN></DIV></LI></UL><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt"><B><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-seri f"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-ansi-language: ES'>McGraw-Hill y Blink Learning </SPAN></B><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-seri f"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-ansi-language: ES'>ponen a tu disposiciï¿n conocer nuestras soluciones digitales para este texto de manera sencilla, intuitiva y atractiva por medio de ipad o tablet. Accede a estos contenidos visualizando una unidad de muestra en abierto y podrï¿s ver las numerosas ventajas de su utilizaciï¿n. <BR><BR></SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; LINE-HEIGHT: 115%'><A href="http://www.blinklearning.com/coursePlayer/cu rso2.php?idcurso=147645"><SPAN lang=ES style="mso-ansi -language: ES"><FONT color=#0000ff>www.blinklearning.com /coursePlayer/curso2.php?idcurso=147645</FONT></SPAN></ A></SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-ansi-language: ES'> <SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN><SPAN lang=ES><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U><o:p> ;</o:p></U></B></SPAN></SPAN><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><U><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","s ans-serif"; LINE-HEIGHT: 115%; mso-ansi-language: ES'>Visita:</SPAN></U></B></P><UL>< ;LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: ES'>Recursos digitals: </SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-seri f"'><A href="https://www.mhe.es/"><SPAN lang=ES style="mso-ansi-language: ES"><FONT color=#0000ff>https://www.mhe.es/</FONT></SPAN></A&g t;</SPAN><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: ES'><o:p></o:p></SPAN></DIV></LI>< LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: ES'>Llibre digital: <A href="http://www. blinklearning.com/"><FONT color=#0000ff>www.blinklearnin g.com</FONT></A> <o:p></o:p></SPAN></ DIV></LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPA N lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial"," ;sans-serif"; mso-ansi-language: ES'>Aprenentatge adaptatiu: </SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"'><A href="http://www.smartbookmhe.es/"><SPAN lang=ES style="mso-ansi-language: ES"><FONT color=#0000ff>http://www.smartbookmhe.es/</FONT></SPAN> </A></SPAN><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: ES'> <o:p></o:p></SPAN></DI V></LI><LI><DIV class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-bidi-font-weight: bold'>Software DELSOL:<B>&nbsp; </B></SPAN><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; COLOR: blue; mso-ansi-language: ES'><A href="http://www.sdelsol.com/mcgr aw-hill/"><SPAN lang=EN-US style="mso-ansi-language: EN-US"><FONT color=#0000ff>http://www.sdelsol.com/mcgraw -hill/</FONT></SPAN></A></SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-seri f"; COLOR: blue'>&nbsp;</SPAN><SPAN style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-seri f"'><o:p></o:p></SPAN></DIV></LI> ;</UL><P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal"><SPAN lang=ES style='FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-ansi-language: ES'><o:p></o:p><