Quadern musica iniciacio 1ºciclo eso catal.11

Quadern musica iniciacio 1ºciclo eso catal.11.

Editorial:
MCGRAW-HILL
Año de edición:
Materia
Material didactico
ISBN:
978-84-481-7772-0
Colección:
ESO CATALUÑA
25,80 €
incluido
Pedido a proveedor

Components del projecteLlibre de l alumne

Material d aprenentatge complementari (Inclou llibre digital)

Web de recursos per l alumne i pel professor

PROJECTE DIGITALEl projecte digital que presenta McGraw-Hill aquesta campanya és un projecte innovador, ambiciós i que pretén donar desposta a les necessitats técniques i pedagógiques que pugin sorgir a l’aula.La filosofia de fons del nostre projecte editorial, en qualsevol format i suport, es pot resumir en Quatre idees clau: Qualitat , Adequació, Disseny, Funcionalitat.De la má d’una institución de prestigi com és l’Institut de Formació Comtínua de la Universitat de Barcelona, hem elaborat un projecte digital que garanteix un rigorós tractament pedagógic i técnic del cos teóric i práctic dels llibres per tal de treure el máxim profit de les eines digitals.Visualment atractiu i molt sezill d’utilitzar, permetrá que professorat i alumnat se sentin molt cómodes a l’hora de navegar-hi.

MATERIAL D’APRENENTATGE COMPEMENTARIEl projecte digital de McGraw-Hill es completa amb un suport en paper que ha de perpetre reforcar els llibres digitals, perqué les habitats que es treballen devant d’un ordenador no són les mateixes que devant del paper i cal continuar millorant els hábits de lectura i escriptura.Els quarderns de “Material d’aprenentatge complementari” tenen una part de teoria, aquella indispensable que l’alumnat ha d’haver assolit en acabar el curs, i una part de práctica que l’ha d’ajudar a consolidar tots els conceptes treballats.Us oferim un quadern de “Material d’aprenentatge complementari” per a totes les matéries i cursos que disposen de llibre digital.BANC DE RECURSOS DIGITALSTotes les matéries tindran el suport d’una web de recursos amb material extra.A la web de recursos s’hi allotjará una ámplia varietat de material complementari: currículum, programación de l’aula, competéncies básiques, recursos digitals, etc.El professorat podrá fer una selección d’aquells materials que s’ajusten més a les sves necessitats i utilitzr-los de manera que l’hi permiti assolir els seus objectius docents a l’aula.Altrematerials digitals

Tutorials de programes de música/ Activitats PDI

McGraw-Hill y Blink Learning ponen a tu disposición conocer nuestras soluciones digitales para este texto de manera sencilla, intuitiva y atractiva por medio de ipad o tablet. Accede a estos contenidos visualizando una unidad de muestra en abierto y podrás ver las numerosas ventajas de su utilización.(Acceso a contenidos en Blink )

Otros libros del autor